Gazeta konopna - SPLIFF - Marihuana Cannabis Konopie

Switch to desktop Register Login

Kolejne dowody na nieszkodliwość CBD

„Doraźne efekty doustnego zażycia pojedyńczej dawki d9-tetrahydrokannabinolu (THC) i kannabidiolu (CBD) przez zdrowych ochotników”

Tło: Badania na zwierzętach i ludziach pokazują, że dwa główne składniki aktywne cannabis sativa - delta-9-hydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD) mają odmienne działanie doraźne. Do tej pory związki te badane były jednak w odosobnieniu.

Cel: opracowania ma służyć ocenie i porównaniu działania farmakologicznego obu tych substancji u tych samych ochotników.

Metodologia: użyte metody były zgodne z zasadami losowości, próby kontrolnej, placebo i podwójnie ślepej próby (celu badania nie znali ani uczestnicy, ani przeprowadzający testy). Badaniu poddanych zostało 16 zdrowych mężczyzn. W czasie trzech następujących po sobie sesji, w odstępie 1 miesiąca każda, podano uczestnikom doustnie 10mg THC lub 600mg CBD. Ocenie zostały poddane czynniki fizjologiczne przed badaniem, godzinę po, dwie godziny po i trzy godziny po zażyciu.

Rezultaty: w porównaniu do placebo i CBD, przyjęciu THC towarzyszyły symptomy psychotyczne, uspokojenie, poczucie intoksykacji, przyspieszone bicie serca. Syptomy przyjęcia CBD nie róźniły się w sposób statystycznie istotny od placebo.

Wniosek: podczas gdy zażyciu THC towarzyszą krótkotrwałe zmiany behawioralne, zażycie CBD przez zdrowe, dorosłe osoby należy uznać za bezobjawowe, bezpieczne i dobrze tolerowane.

Opracowanie opublikowane zostało w ostatnim wydaniu Current Pharmaceutical Design Journal. Autorami badania byli Martín-Santos R, Crippa JA, Batalla A, Bhattacharyya S, Atakan Z, Borgwardt S, Allen P, Seal M, Langohr K, Farré M, Zuardi AW, McGuire P. z Instytutu Psychiatrii, King’s College London, UK

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Copyright 2013 Spliff | Strony internetowe Trojka Design

Top Desktop version